ESPA

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

Ο ιστότοπος www.ravexilone.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της επιχείρησης «Ράβε Ξήλωνε» (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία Χατζηαράπογλου Δημήτριος, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 030913310 και Δ.Ο.Υ. Β' Θεσ/νικης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@rave-xilone.gr , τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2310.227138 (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η έδρα της επιχείρησής μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, οδός Ερμού, αριθμός 18 και ΤΚ 54624. 

Η εταιρεία μας καταβάλλει καθημερινά κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Με τη δημιουργία του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) σηματοδοτείται η έναρξη μίας μορφής προηγμένης επικοινωνίας της εταιρείας με τους πελάτες μας. Το e-shop που δημιουργείται απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου που επιθυμούν την άμεση ενημέρωση τους για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσα από το ηλεκτρονικό αυτό κατάστημα (e-shop), κατόπιν εξ’ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων της εταιρείας μας. 

 

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή/και “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στοχεύει πάντα στην άμεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη με την συνεχή υπευθυνότητα που επιδεικνύει σε όλη την πορεία της επιχειρηματικής της ανάπτυξης και την καλλιέργεια εμπιστοσύνης.  

 

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις της και χωρίς να επηρεάζονται τετελεσμένες καταστάσεις. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Είναι ευθύνη του χρήστη να τους διαβάζει σε τακτά διαστήματα, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιθυμεί ο πελάτης της να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας  για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν στη χρήση της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και τους όρους που διέπουν τις αγορές προϊόντων που πραγματοποιούνται μέσω αυτού: 

 

Α.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

H Ιστοσελίδα  www.ravexilone.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της τράπεζας Πειραιώς, για ασφαλείς διαδικτυακές (online) εμπορικές συναλλαγές με το οποίο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας του χρήστη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου (Internet). Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα του xantres-synthesi.gr.

 

Β. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 

Τα προσωπικά σας στοιχεία που μας δίνονται προορίζονται για αποκλειστική χρήση από την εταιρεία μας και διευκολύνουν της επικοινωνία μας μαζί σας. Η εταιρεία μας διατηρεί τα στοιχεία σας, σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν τρίτο ή αρχή.  

Σε περίπτωση που θελήσετε να απευθυνθείτε στην εταιρεία μας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα και τα σχετικά με αυτά δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310 227138

 

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας παρέχετε τη σύμφωνη γνώμη σας για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι αληθή και ακριβή. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας επισκεφτείτε και την ενότητα «Πολιτική Απορρήτου». 

 

Γ. ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

 

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής, αναλαμβάνετε την υποχρέωση: 

 

α. Να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μόνο για να υποβάλλετε θεμιτά ερωτήματα ή παραγγελίες. 
 

β. Να μην προβαίνετε σε ψευδείς ή δόλιες παραγγελίες. Εάν θεωρήσουμε ευλόγως ότι έχει υποβληθεί τέτοια παραγγελία έχουμε το δικαίωμα να την ακυρώσουμε και να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές. 

 

γ. Να μας παρέχετε με ορθότητα και ακρίβεια τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (e-mail), την ταχυδρομική σας διεύθυνση ή/και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας που θα σας ζητηθούν. Επίσης, αποδέχεστε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο. Εάν δεν μας δώσετε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν μπορούμε να προωθήσουμε την παραγγελία σας. 

 

δ. Να μην προβαίνετε σε μη προσήκουσα χρήση της παρούσας ιστοσελίδας μεταδίδοντας εν γνώσει σας ιούς, “δούρειους ίππους” (trojan horses), “σκουλήκια υπολογιστών” (worms) και άλλα κακόβουλα λογισμικά ή άλλα κακόβουλα ή τεχνολογικά επιζήμια υλικά. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και στον διακομιστή της, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας. Αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μην επιτεθείτε στην ιστοσελίδα μέσω άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) ή μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack). Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε τέτοια παράβαση θα αναφέρεται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές με τις οποίες θα συνεργαστούμε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του ηλεκτρονικού παραβάτη. Ομοίως, σε περίπτωση τέτοιας παράβασης, θα διακόπτεται άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα.  

 

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης, ιούς ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό ή τεχνολογικά επιζήμιο υλικό το οποίο μπορεί να προσβάλει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή κάθε άλλο υλικό του εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας ή της τηλεφόρτωσης υλικού που περιέχεται σε αυτή ή ανάλογου υλικού άλλου ιστότοπου στον οποίο παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα. 

 

Δ.1 ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ 

 

Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στις ιστοσελίδες μας και κάνοντας "κλικ" στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος. 

 

Δ2. ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Οι τιμές για τους επισκέπτες μας εμφανίζονται συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και δύναται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος αποστολής όπου αυτό προκύπτει.

 

 

Ε. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 

Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop), αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, ως αυτός έχει τροποποιηθεί δυνάμει του Ν. 4512/2018. 

 

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο, έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης, είστε δηλαδή δικαιοπρακτικά ικανό τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

 

Για να  πραγματοποιήσετε αγορές ως επιχείρηση παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για την έκδοση τιμολογίου, αναφέροντας και τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την επιχείρησή σας για τη συμπλήρωσή του (επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, Α.Φ.Μ. κλπ.).

 

ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (E-SHOP) 

 

Στο www.ravexilone.grμπορείτε να κάνεις αγορές ως Χρήστης αφού συνδεθείτε με το email και τον κωδικό σας στο πεδίο  «Ο λογαριασμός μου» είτε δημιουργώντας έναν νέο χρήστη πατώντας στο ίδιο πεδίο την επιλογή «Δημιουργία λογαριασμού» και συμπληρώνοντας τα στοιχεία που θα σας ζητήσουμε. Θα σας ζητηθούν μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για την πραγματοποίηση αγορών. Ευθύνεστε για την ορθότητα και την αλήθεια των πληροφοριών που μας παρέχετε. Μπορείτε να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και αφού επιλέξετε το προς αγορά είδος προκειμένου να προχωρήσετε στη παραγγελία του πατώντας συνέχεια στο πεδίο «Το καλάθι μου».

 

Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη (fast buy).

 

Επίσης μπορείτε, αντί να συμπληρώσετε οι ίδιοι τα στοιχεία σας, να επιλέξτε  να συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού σας που έχετε ήδη στο Facebook ή στο Google (Login with Facebook/Google). Η Ιστοσελίδα σας παρέχει την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ). Αυτά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η εταιρεία δεν διατηρεί υπό τον έλεγχο της τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ σας σε αυτά. Συνεπώς η εταιρεία δεν μπορεί να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες ή να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες. Πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τέτοιο χαρακτηριστικό που διατίθεται στην Ιστοσελίδα μας, συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους σας των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο χρήστης πρέπει να απευθύνεται απευθείας σε αυτά και όχι στην εταιρεία.

 

Αφού βρείτε από τις κατηγορίες προϊόντων μας εκείνο που επιθυμείτε να αγοράσετε, επιλέξετε την επιθυμητή ποσότητα και πατήσετε την επιλογή «ΚΑΛΑΘΙ», παρακαλούμε όπως μεταβείτε στο πεδίο «Το καλάθι μου» στο πάνω δεξιά μέρος του site μας προκειμένου να ελέγξετε αν τα προϊόντα που περιέχονται σε αυτό είναι τα επιθυμητά προς παραγγελία.

 

Από το καλάθι αγορών μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο της αγοράς σας και να τροποποιήσετε τον αριθμό τεμαχίων της παραγγελίας σας ή να διαγράψετε εντελώς κάποιο προϊόν. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν εγγυόμαστε ότι τα είδη που έχετε στο καλάθι αγορών σας είναι διαθέσιμα σε απόθεμα. Εάν κάποιο εξαντληθεί θα σας ενημερώσουμε σχετικώς.

 

Για τη πραγματοποίηση παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος λαμβάνει χώρα συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία συμπληρώνονται από τον αγοραστή που φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα τους (βλ. «Γ. ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ» υπό στοιχείο γ.).

 

Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, λαμβάνει χώρα με το πάτημα (κλικ) στην ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

 

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

 

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το www.ravexilone.grεπιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

 

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Αφού ολοκληρώσετε την αγορά σας, θα σας αποστείλουμε ένα email επιβεβαίωσης  της παραγγελίας σας με τα σχετικά στοιχεία. Προσοχή: δεν θα μπορείτε να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε την παραγγελία σας εάν είναι ήδη σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας.

Εάν δεν είστε έτοιμοι να παραγγείλετε, στο πεδίο «Αγαπημένα» στο πάνω δεξιά μέρος του site μας μπορείτε να αποθηκεύσετε και να έχετε πάντα στη διάθεσή σας, ώστε να τα ξαναδείτε χωρίς να χρειαστεί να τα αναζητήσετε εκ νέου στις κατηγορίες τα είδη που σας αρέσουν περισσότερο. Η λειτουργία του είναι πολύ απλή: κάθε φορά που κάνεις κλικ στο σύμβολο καρδούλας καθώς αναζητείς κάποιο προϊόν το συγκεκριμένο είδος θα προστίθεται στα «Αγαπημένα» σου. Μπορείτε να διαγράψετε τα είδη από τη λίστα όποτε θέλετε μέσω της επιλογής «Χ» δίπλα από κάθε είδος. Να θυμάστε ότι δεν εγγυόμαστε ότι τα προϊόντα που προσθέσατε στα «Αγαπημένα» είναι διαθέσιμα σε απόθεμα.

 

Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου παρέχονται  «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών περί της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας των προϊόντων για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας μας ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός διαδικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς“ ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, τη πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής.

 

Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων παραπομπές σε άλλους ιστόχωρους (links ή hyperlinks). Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Δέον να χρησιμοποιείτε τους ιστόχωρους αυτούς πάντοτε με τη δέουσα προσοχή. Η χρήση των ιστοχώρων αυτών γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

 

Η. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ 

 

Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. 

 

Ο διαχειριστής διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο διαδίκτυο σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλει κάποιο χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω όρων. 

 

 

Θ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΟΚΤΗΣΙΑ 

 

Ο ιστόχωρος αυτός προστατεύεται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993, ως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 4212/2013 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως.

 

Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδική άδεια από την εταιρεία μας επί τούτου, με εξαίρεση τα δικαιώματα ιδιωτικής αναπαραγωγής. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ravexilone.gr ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, προστατεύονται από τις διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Η εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν διεκδικεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα ή συναφές δικαίωμα τρίτων προσώπων, που εμφανίζεται στον παρόντα ιστόχωρο. Αυτά εμφανίζονται στον ιστόχωρο μόνο με αποκλειστικό σκοπό να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα και σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως διεκδίκησή τους από την εταιρία μας ή συσχετισμός της εταιρίας μας με τους δικαιούχους των σημάτων αυτών. 

Αναφορικά με την μη εμπιστευτικότητα πληροφοριών και παραίτηση από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας λεκτέα είναι τα εξής: με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και της σχετικής δήλωσης της εταιρείας μας που μπορείτε να βρείτε εδώ, η εταιρεία μας θα θεωρήσει οιαδήποτε αλληλογραφία της αποστείλετε με οιοδήποτε τρόπο, όπως e-mail, Instagram, φόρμας επικοινωνίας κλπ, ως μη απόρρητη.

 

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει αυτήν την αλληλογραφία, με κάθε τρόπο, όπως με αναδημοσίευση, με εμπορική εκμετάλλευση κλπ, δίχως να έχει οιαδήποτε υποχρέωση για αμοιβή ή για οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση, εκτός κι αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από το νόμο. Με την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία παραιτείστε ρητώς και ανεκκλήτως από οποιοδήποτε δικαίωμα επί του μηνύματος ή από το μήνυμα, όπως ενδεικτικώς το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα. 

 

Ο κατάλογος των περιορισμών είναι ενδεικτικός. Με δεδομένο ότι η χρήση του ιστοχώρου γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, η καλή πίστη ενδέχεται να επιβάλλει κι άλλους περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας

 

Ι. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, θα λάβετε σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και θα σας επιστρέψουμε το ποσό που ενδεχομένως έχετε πληρώσει στο ακέραιο κάνοντας χρήση του ίδιου τρόπου πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αγορά του προϊόντος. 

 

Ένδειξη διαθεσιμότητας:

 

1) Αν το προϊόν που παραγγείλατε είχε την ένδειξη "Διαθέσιμο" σημαίνει ότι βρίσκεται στο κατάστημα μας. Η αποστολή θα γίνει την επόμενη εργάσιμη μέρα.

2) Αν το προϊόν είχε την ένδειξη "1-3 ημέρες" σημαίνει ότι βρίσκεται διαθέσιμο στην αποθήκη του προμηθευτή μας και θα μας παραδοθεί εντός 1-3 εργάσιμων ημερών για να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

3) Αν το προϊόν είχε την ένδειξη "3-5 ημέρες" σημαίνει ότι βρίσκεται προς παράδοση στην αποθήκη του προμηθευτή μας και θα μας παραδοθεί εντός 3-5  εργάσιμων ημερών για να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

4) Αν το προϊόν σας είχε την ένδειξη "Κατόπιν παραγγελίας" σημαίνει ότι δεν βρίσκεται διαθέσιμο στον προμηθευτή μας και θα ενημερωθείτε τηλεφωνικά για τον χρόνο παράδοσης.

 

ΙΑ. ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από την παρούσα ιστοσελίδα οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων της ιστοσελίδας ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση κατά την οποία οι παραγγελίες τοποθετούνται στο σύστημα μας με τρόπο πληρωμής την τραπεζική κατάθεση και αυτή δεν πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την τοποθέτηση της παραγγελίας, τo www.ravexilone.gr έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση.

 

ΙΒ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. 

 

ΙΓ.ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

 

Εάν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος μιας σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από την πλευρά σας αυστηρή εκπλήρωση κάποιας από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την σύμβαση ή οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της σύμβασης ή των όρων αυτών, αυτό δεν συνιστά παραίτησή μας από ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων και μέσων θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας. 

 

Η εκ μέρους μας παραίτηση από κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά και παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον. Καμία εκ μέρους μας παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους ή από τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από τη σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, παρά μόνο εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως. 

 

ΙΔ. ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 

 

Εάν κάποια αρμόδια αρχή καθορίσει ότι κάποιοι από τους παρόντες όρους ή διατάξεις της σύμβασης είναι άκυροι, παράνομοι ή μη εκτελεστοί σε οποιοδήποτε βαθμό, οι εν λόγω όροι ή διατάξεις θα διαχωρίζονται στο βαθμό αυτό από τους υπόλοιπους όρους και διατάξεις, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. 

 

ΙΕ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

 

Για οιαδήποτε διαφορά προκύψει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικώς αρμόδια τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

 

ΙΣΤ.  COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 
Ο ιστότοπος αυτός χρησιμοποιεί cookies για να μπορούμε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε και να σας παρέχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες που ίσως βρείτε χρήσιμες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει cookie
s των συνεργατών μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και διαφήμισης που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. 

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία μεταφέρονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας και να παρακολουθούμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Με τον τρόπο αυτό, κατανοούμε καλύτερα ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες είναι καταλληλότερα για εσάς. Ένα cookie περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, καθώς και πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας όταν περιηγείστε στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να διεκπεραιώσετε την αγορά σας. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, άλλα εάν το επιθυμείτε, μπορείτε αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να αποδέχεστε, να απορρίπτετε ή να διαγράφετε τα cookies. Η επιλογή «Βοήθεια» στη γραμμή εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης σάς εξηγεί πώς να αποτρέψετε το πρόγραμμα περιήγησής σας από το να αποδεχτεί νέα cookies, πώς να το ρυθμίσετε να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε ένα νέο cookie, ή πώς να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies. Εάν επιλέξετε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ίσως διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες δεν λειτουργούν όπως προβλέπεται.

 

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν εντοπίζουν καμία πληροφορία που έχει αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς να αποτρέψετε την εγκατάστασή τους, επισκεφθείτε τον ακόλουθο ιστότοπο: http://www.allaboutcookies.org. Χρησιμοποιούμε λογισμικό εντοπισμού για να παρακολουθούμε τα πρότυπα της κίνησης των πελατών μας, καθώς και τη χρήση του ιστότοπου, ώστε να βοηθηθούμε στην ανάπτυξη του σχεδιασμού και της διάταξης των ιστότοπων. Το εν λόγω λογισμικό δεν μας επιτρέπει να καταγράφουμε κανένα προσωπικό στοιχείο πελάτη.